TRICHODERMA

trichoderma płytka petriego
Ogranicza patogeny i stymuluje rozwój roślin

O produkcie

Preparaty zawierające zarodniki grzybów z rodzaju Trichoderma sp. w zastosowaniu łącznym z bakteriami brodawkowymi dają efekt synergii znacznie zwiększając plonowanie.

Wspólne zastosowanie bakterii brodawkowych oraz grzybów z rodzaju Trichoderma w uprawie bobiku wpływa na zmniejszenie porażenia roślin przez czekoladową plamistość (Botrytis fabae) o 57% i zwiększa plon o 23%. (Research Journal of Microbiology, 4: 286-300; 2009)

 Nasz produkt posiada najwyższą koncentrację tych pożytecznych mikroorganizmów (łącznie 10 x 109 jtk/ml), a przy tym bezkonkurencyjną cenę.

Świadectwo IUNG TRICHODERMA – wyniki badań IUNG PIB Puławy

Działanie poparte badaniami

Zastosowanie w uprawie soi grzybów Trichoderma zmniejsza porażenie węglową zgnilizną korzeni (Macrophomina phaseolina) do około 60%. (JOURNAL OF PLANT PROTECTION RESEARCH Vol. 56, No. 1 2016)

Poniżej wyniki badań Szwajcarskiej firmy Andermatt Biocontrol AG nad zastosowaniem  Rhizobium i Trichoderma w uprawie soi. Wykres przedstawia wzrost plonu ( wyrażony w %) przy stosowaniu biopreparatów zawierających bakterie Rhizobium oraz grzyby  Trichoderma sp.

Kiedy używać produktów z Trichodermą?

Preparaty TRICHODERMA to przyjazne zarówno dla rolnika jak i środowiska naturalnego rozwiązanie, które zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki, braki w nawożeniu lub niesprzyjające warunki środowiska. Trichoderma wspomaga również przyswajanie składników odżywczych co wpływa na lepszy wzrost i rozwój roślin.

Jak działa produkt Trichoderma?

Produkty zawierające zarodniki i grzybnię grzybów z rodzaju Trichoderma np. T. atrobrunneum, T. koningii czy T. harzianum od wielu lat stosowane są w uprawach roślin strączkowych, zbożowych, okopowych, oleistych oraz warzyw. Działanie tych produktów opiera się na naturalnie występujących w przyrodzie mechanizmach:

  1. Konkurencja o miejsce – Trichoderma rozwija się na powierzchni korzeni szybciej niż inne grzyby glebowe. Dzięki temu grzyby patogeniczne mają trudność w zasiedlaniu strefy korzeniowej. Dowiedziono, że zastosowanie grzybów z rodzaju Trichoderma ogranicza występowania takich patogenów jak Verticillium, Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia, Botrytis, Sclerotium, Ralstonia, Diplodia, Colletotrichum
  2. Konkurencja o składniki odżywcze – Trichoderma obecna na korzeniach ogranicza dostęp do składników odżywczych niezbędnych do rozwoju patogenów. Dzięki temu nie mają one możliwości rozwijania się. W wyniku symbiozy z roślinami Trichoderma potrafi tak zmieniać środowisko strefy korzeniowej aby uniemożliwić wzrost patogenów.
  3. Pasożytowanie na patogenach – Trichoderma bardzo szybko porasta swoją grzybnią szereg patogenów. W trakcie tego procesu następuje rozkład ścian komórkowych i ich szybkie obumieranie.
  4. Wzmacnianie rośliny – Trichoderma wzmacnia system korzeniowy roślin, ponieważ stymuluje rozwój dodatkowych włośników, co pozwala roślinom skuteczniej pobierać wodę i składniki odżywcze. Przekłada się to na dorodne, zdrowsze i smaczniejsze plony.
  5. Odporność indukowana – Trichoderma w sposób synergistyczny wzmacnia mechanizmy obronne roślin dzięki zjawisku indukowanej odporności systemicznej (ISR). Trichoderma produkuje szereg naturalnych związków chemicznych, których działanie przypomina antybiotyki. Trichoderma indukuje wytwarzanie przez roślinę substancji, które je wzmacniają a z drugiej strony sama roślina staje się dla potencjalnych szkodników niesmaczna.
  6. Wspomaganie przyswajania mikro- i makroelementów – Trichoderma przekształca związane formy fosforu, manganu, boru czy żelaza do form przyswajalnych, które z łatwością są dalej wykorzystywane przez rośliny w okresie wegetacji.

Sposób użycia

Produkt Trichoderma można aplikować do podłoża poprzez podlewanie lub bezpośrednie wymieszanie z glebą. W celu uzyskania optymalnego działania preparat należy stosować w uprawie jak najwcześniej wiosną.

Przygotować porcję czystej, niechlorowanej wody o temperaturze ok. 15-18°C, w ilości niezbędnej do zaprawienia danej porcji nasion. Zawartość opakowania należy dobrze wstrząsnąć i wlać do przygotowanej porcji wody, wymieszać. Tak przygotowaną zawiesinę nanieść równomiernie na porcję nasion  (natryskowo, poprzez zamoczenie nasion w preparacie lub rozprowadzić  mechanicznie w zaprawiarce do nasion). Materiału siewnego nie należy intensywnie namaczać w przygotowanej zawiesinie, aby nie doprowadzić do przedwczesnego kiełkowania nasion. W razie potrzeby zaprawione nasiona można podsuszyć na powietrzu, chroniąc je przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz przesuszeniem. Może to doprowadzić do zmniejszenia efektywności preparatu. Zaprawionych w ten sposób nasion nie powinno się przechowywać dłużej niż 12 godzin. Wysiew powinien nastąpić w możliwie najkrótszym czasie od momentu zakończenia zaprawiania.

Preparat TRICHODERMA można stosować doglebowo w formie oprysku grubokroplistego z użyciem opryskiwaczy lub agregatów przystosowanych do podawania preparatu w redlinę. Preparat należy rozcieńczyć  w niechlorowanej wodzie w ilości dostosowanej do wydajności opryskiwacza/agregatu oraz areału zasiewu (około 400-600 l/ha).

Dla maksymalnej skuteczności należy unikać stosowania preparatu w okresie długiej suszy lub bardzo intensywnych opadów deszczu. Trichoderma nie jest produktem systemowym i nie jest przyswajany przez rośliny.

Unikać mieszania preparatu z pestycydami, nawozami mineralnymi oraz niewłaściwego przechowywania, zaprawiania i wysiewu nasion. Po zastosowaniu umyć stosowany sprzęt pod bieżącą wodą.

Po otwarciu preparat zużyć w ciągu 12 godzin. Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu. Stosować środki ochrony indywidualnej. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w warunkach chłodniczych (4-8°C), nie zamrażać.

TRICHODERMA

TRICHODERMA

Biopreparat grzybowy dla roślin - jest dostępny w postaci płynnej w opakowaniach o wielkości 400 ml przeznaczonych na 1 ha upraw. Opakowanie zawiera żywe mikroorganizmy: Trichoderma atrobruneum (4 mld jtk/ml) oraz Trichoderma koningii (6 mld jtk/ml)

Informacje dodatkowe o produkcie

TRICHODERMA jedyny na rynku preparat naturalny zawierający czyste kultury grzybów z rodzaju Trichoderma, posiadający Świadectwo kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Opracowana innowacyjna receptura wytwarzania preparatu pozwala na jego zastosowanie w formie płynnej bez uprzedniego (bardzo problemowego) przygotowania zawiesiny roboczej. Nasz preparat został przygotowany według wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Sprawdź gdzie kupić

Udaj się do punktu sprzedaży lub skontaktuj się z nami aby zakupić produkty NITRAZA